Kámen

Naprogramujeme si známou hru Kámen - nůžky - papír, kde hraje hráč a počítač. Hra se ovládá myší.
16 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • políčkové souřadnice
  • uložení čísla předmětu do celočíselné proměnné
  • kliknutí myší na předmět na obrazoovce
  • náhodné číslo
  • větvení IF - ELSE
  • větvení switch-case
  • vyhodnocení celočíselných proměnných
  • přerušení cyklu break