Videostop

Hra Videostop - na obrazovce se objevují dva náhodné obrázky. Cílem hry je kliknout myší při zobrazení dvou stejných obrázků.
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • větvení IF - ELSE
  • práce s celočíselnými proměnnými (zdvojnásobení proměnné a zredukování na polovinu)
  • vyhodnocení celočíselných proměnných
  • náhodné číslo
  • přerušení cyklu BREAK
  • výpis na obrazovku
  • animovaný výpis