Nádrž na vodu

V programu Nádrž měníme hladinu vody, až přeteče.
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • jednoduché využtí cyklu FOR
  • políčkové souřadnice
  • ovládádní programu šipkami
  • větvení IF
  • operátory porovnání
  • operátor AND
  • přerušení cyklu BREAK
  • automatická animace