Bitva lodí

Bitva pirátů proti královskému vojsku. Lodě po sobě střílí náhodně pomocí animace střely. Bitva probíhá bez ovládání. 
16 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • průhlednost barvy
  • automatická animace předmětu na náhodné souřadnice konce
  • větvení SWITCH-CASE
  • předání parametrů pomocníkovi hodnotou
  • předání parametrů pomocníkovi odkazem
  • jednoduché operace s celočíselnými proměnnými
  • výpis na obrazovku, animovaný výpis