Pirátský poklad

Piráti potopili hodně lodí, takže v moři je spousta pokladů. Pirát Baltík by chtěl nějaké vylovit. Baltík je ovládán kurzorovými šipkami.
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • náhodné políčkové souřadnice
  • cyklus FOR
  • cklus WHILE
  • větvení IF-ELSE
  • větvení SWITCH-CASE při stisknuté klávese
  • jednoduché operace s celočíselnými proměnnými
  • logický operátora OR, NOT
  • Y-ová souřeadnice Baltíka v podmínce větvení IF