Banka

Zloděj musí do 20 s ukradnout v bance peníze, nejdříve ale musí najít správný trezor. Hra se ovládá kurzorovými šipkami.
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • náhodné políčkové souřadnice
  • přesný počet náhodných předmětů
  • větvení IF
  • nekonečný cyklus
  • cyklus WHILE
  • přerušení cyklu BREAK
  • celočíselné proměnné
  • stopky