Myšák

Úkolem myšáka je posbírat všechny sýry a klíč a v určeném čase se dostat ke dveřím. Hra se ovládá kurzorovými šipkami.
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • stopky
  • ovládání Baltíka kurzorovými šipkami
  • větvení IF, SWITCH-CASE
  • cyklus WHILE
  • prvek BREAK
  • operátor AND
  • celičíselné proměnné
  • binární aritmetické operátory
  • prvek datum a čas
  • formátování textu