Lodě

Po vodě pluje loď, úkolem hráče je loď zaměřit a sestřelit v daném čase. Animace více předmětů.  Program se ovládá kurzorovými šipkami.
17 bodů

Popis

Využité znalosti:

 • bodové a políčkové souřadnice
 • cyklus FOR 
 • náhodné číslo
 • stopky
 • cyklus WHILE
 • větvení IF
 • větvení SWITCH-CASE
 • celočíselné proměnné (souřadnice, počet lodí)
 • celočíselné konstanty (šířka a výška obrazovky a políčka)
 • aritmetické operátory
 • reálné proměnné (čas)
 • textové proměnné
 • automatická animace
 • animovaný předmět na souřadnice
 • podmínka animovaný předmět v animovaném předmětu
 • výpis na obrazovku, animovaný výpis