Farma

Baltík má vlastní farmu se zvířaty, které musí vyhnat na pastvu. Popocházet může o náhodný počet kroků.
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • větvení IF
  • ovládání Baltíka kurzorovými šipkami
  • políčkové souřadnice
  • náhodné číslo
  • práce s celočíselnými proměnnými
  • přerušení cyklu BREAK
  • výpis textu na obrazovku