Poklad

Princ hledá poklad, který je ukrytý za barevnými zamčenými dveřmi. Baltík - princ je ovládán kurzorovými šipkami.
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • kreslení a kopírování předmětů
  • ovládání kurzorovými šipkami
  • větvení IF
  • použití logických operátorů
  • ukládání do celočíselné proměnné
  • vyhodnocení celočíselné proměnné v podmínce
  • prvek BREAK