Oběšenec

Hra oběšenec, kde hádáme různě dlouhá slova bez diakritiky. Slova jsou umístěna v textovém souboru. Uhodnuté písmeno se zapisuje na všech pozicích.
17 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • čtení ze souboru
  • velikost souboru
  • délka řetězce
  • jeden znak řetězce (jedno písmeno ve slově)
  • celočíselné a řetězcové proměnné
  • jednorozměrné pole
  • cyklus FOR
  • cyklus WHILE
  • jednoduché grafické příkazy