Řeka 

Baltík proměněný v rybu musí vyčistit řeku od odpadků. Když je řeka čistá, může vystoupit na břeh a kytičky okolo řeky vyrostou. Baltík je ovládán kurzorovými šipkami.
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • náhodné číslo (náhodné souřadnice)
  • jednoduchý pomocník s předáváním parametrů
  • cyklus WHILE
  • ovládání Baltíka kurzorovými šipkami
  • větvení IF
  • logický operátor OR
  • jednoduché operace s celočíselnými proměnnými
  • přerušení cyklu BREAK