Lyžování

Baltík lyžuje. Úkolem Baltíka-lyžaře je sebrat praporky na trati a získat, co nejvíce bodů. Baltík je ovládán kurzorovými šipkami.
15 bodů

Popis

Využité znalosti

  • kreslení postavičky lyžaře, transparentnost
  • příkaz čti tlačítko myši
  • čarování na políčkové souřadnice při stisku tlačítka myši
  • náhodné políčkové souřadnice
  • jednoduché operace s celočíselnými proměnnými
  • větvení IF
  • ovládání Baltíka kurzorovými šipkami
  • logický operátor NOT a AND
  • prvek BREAK
  • výpis na obrazovku textu + hodnoty proměnné