Závod

Závod dvou aut. Auta jedou sama náhodnou rychlostí (animace dvou předmětů, bez fáze animace).
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • bodové a políčkové souřadnice
  • náhodné číslo
  • stopky
  • větvení IF-ELSE
  • celočíselné proměnné (souřadnice, barva)
  • reálné proměnné (čas)
  • textové proměnné
  • animovaný předmět na souřadnice
  • výpis na obrazvku, animovaný výpis