Formule

Baltík musí nasbírat co nejrychleji pro svou formuli barely s benzínem. Baltík je ovládán kurzorovými šipkami.
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • jednoduché operace s celočísenou proměnnou
  • stopky
  • větvení IF - ELSE
  • cyklus WHILE
  • cyklus FOR (není nutný)
  • náhodné políčkové souřadnice
  • výpis na obrazovku, animovaný výpis
  • parametry textu a stopek