Akvárium

Baltík si chytá rybky v moři do svého akvária. Baltík je ovládán kurzorovými šipkami.
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • náhodné políčkové souřadnice
  • cyklus FOR
  • výpis na obrazovku, animovaný výpis
  • větvení IF-ELSE
  • jednoduché operace s celočíselnýmiproměnnými
  • logické operátora NOT, AND, OR