Kvíz

Vytvoř kvíz s náhodně zobrazovanými otázkami. Otázky se nesmí opakovat.
17 bodů

Popis

Využité znalosti

  • Cyklus WHLE a DO-WHILE
  • Větvení IF - ELSE
  • Cyklus SWITCH-CASE
  • Práce s celočíselnými proměnnými
  • Číslovaná proměnná
  • Řetězcová proměnná, změna na malá písmena
  • Náhodné číslo
  • Výpis na obrazovku
  • Oblasti
  • Práce s obrázky BMP