Anděl

Baltík sám chodí po obláčcích. Otáčí se kurzorovými šipkami. Za jak dlouho se dostane do cíle?
15 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • náhodné políčkové souřadnice
  • stopky
  • otáčení Baltíka pomocí kurzorových šipek
  • větvení If
  • přerušení cyklu BREAK
  • výpis na obrazovku
  • celočíselná proměnná - zvýšení počtu, výpis