Kostka

Hra s kostkou. Baltík popochází o počet kroků, kolik náhodně padlo na hrací kostce. Nesmí šlápnout na jiný předmět než je cesta.
16 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • políčkové souřadnice
  • celočíselné proměnné
  • náhodné číslo
  • větvení IF-ElSE
  • cyklus WHILE
  • cyklus DO-WHILE