Třešně

Hra na čas. Cílem hry je do 10 s nasbírat, co nejvíce třešní. Baltík se ovládá kurzorovými šipkami.
15 bodů

Popis

Využité znalosti

 • políčkové souřadnice
 • náhodné číslo
 • celočíselné proměnné
 • větvení IF
 • větvení SWITCH-CASE
 • stopky
 • výpis na obrazovku
 • animovaný výpis
 • formátování vypsaného času
 • cyklus WHILE
 • uložení do řetězcové proměnné