Střelecký terč

Nakresli si terč a klávesou S střílej náhodné střely.
16 bodů

Popis

Využité znalosti:

  • grafické příkazy obdélník, elipsa, bod, výplň, barva
  • bodové souřadnice
  • náhodné číslo
  • cyklus FOR
  • čekej na stisk klávesy S
  • větvení IF - ELSE
  • základní operace s celočíselnými proměnnými
  • výpis na obrazovku